Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2024

Luty

09 -11 --> B i b i m p o l   B o r k i - Moto Przystań
http://www.facebook.com/share/mbHeybzvjkDmjT1p/
 

Marzec

08 - 10 --> R z y k i
Witek - tel: 600473215
 

Maj

03 - 05 --> A n d r z e j ó w k a
http://www.facebook.com/events/s/zlot-gar-bus-ow-andrzejowka-20/355883964028001/
 
24 - 26 --> K u ź n i c a
http://www.facebook.com/events/s/kuznica-2024/1629189867487374/
 
29 - 2.VI --> W ł o c ł a w e k
http://www.facebook.com/share/JcU5RHogeq8usYjS/
 
30 - 2.VI --> P o r a j
 

Czerwiec

02 - 09 --> K a r w i a
http://www.facebook.com/share/pvTXB9VTV1YMgzdh/
 
13 - 16 --> B o r e k - GARBOJAMA
http://www.garbojama.pl
 
21 - 23 --> Z d w ó r z
http://www.facebook.com/events/s/vi-busiki-i-klasyki-2024/8088664721160207/
 
21 - 23 --> P o w i d z   k/Przybrodzina
http://www.facebook.com/events/s/xxii-jubileuszowy-zlot-vw-garb/1522856815210423/
 
28 - 30 --> L u b o s z y c e  k/Opola
http://www.facebook.com/profile.php?id=61555339340425
 

Lipiec

18 - 21 --> K i e ł p i n i e c
http://www.festiwal.kielpiniec.pl
 
18 - 21 --> Z i e l o n a  G ó r a
http://www.facebook.com/share/wJL5oy1gpb83Rafy/
 
26 - 28 --> K o l b u d y
 

Sierpień

09 - 11 --> P o p i e ż y n  Z a w a d y
http://www.facebook.com/vwclassicmazowsze
 
16 - 18 --> N a r o ż n i k i - k/Tarnowa
 
16 - 18 --> P o d l e ś n a  -  ODWOŁANY !!!
http://www.facebook.com/events/s/piknik-wiejsko-garbaty/1499855680796937/
 
23 - 25 --> G a r b y
http://www.facebook.com/ZLOTwGARBACH
 
30 - 1.IX --> R u d a w k a   R y m a n o w s k a
 

Październik

18 - 20 --> G o ł k o w i c e