Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2022

Marzec

04 - 06 --> W i s ł a - M a l i n k a
telefon : 600 473 215 - Witek
 

Kwiecień

29 - 01.V --> A n d r z e j ó w k a
http://www.facebook.com/SadeckieGarbusy
 
29 - 03.V --> R a d z y ń
http://www.facebook.com/events/450016530226316?ref=newsfeed
 

Maj

27 - 29 --> L i s i e  K ą t y - k/Grudziądza
TELEFON : Michał tel.668183099
 

Czerwiec

30.V - 05 --> K a r w i a
http://www.facebook.com/Zloto-urlop-OLD-VW-Karwia-108209144690017
 
03 - 05 --> G a r b y
http://www.facebook.com/ZLOTwGARBACH/
 
09 - 12 --> B o r e k  k/Bochni -
http://www.garbojama.pl
 
16 - 19 --> P o r a j
 
24 - 26 --> P u s t k o w o
http://www.facebook.com/events/678255753469185
 

Lipiec

01 - 03 --> S z t u m
http://www.facebook.com/events/678873526861991
 
01 - 03 --> L u b o s z y c e  k/Opola
http://www.facebook.com/events/5152630074783671
 
15 - 17 --> K i e ł p i n i e c
http://www.festiwal.kielpiniec.pl
 
22 - 24 --> Z i e l o n a  G ó r a
http://www.facebook.com/events/1095512064604114/
 
29 - 31 --> K o l b u d y
http://oldvw.pl/
 

Sierpień

12 - 14 --> R a d g o s z c z - jezioro Narożniki
http://www.facebook.com/tarnowskie.garby/
 
12 - 14 --> P o d l e ś n a
http://www.facebook.com/events/474981250965781
 
25 - 28 --> W e t l i n a
http://www.facebook.com/SadeckieGarbusy
 
26 - 28 --> K ó r n i k  -  (były Przybrodzin)
http://www.facebook.com/events/698305151527257
 

Wrzesień

02 - 04 --> R u d a  Ś l ą s k a
http://www.facebook.com/events/1256689761770179
 
16 - 18 --> S u l i s t r o w i c e
http://www.facebook.com/OsrodekWypoczynkuSulistrowice/?ti=as
 
23 - 25 --> R u d a w k a   R y m a n o w s k a
http://www.facebook.com/garbusiarze
 

Październik

21 - 23 --> G o ł k o w i c e
http://www.facebook.com/events/616875556810693