Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2023

Czerwiec

28.V - 04 --> K a r w i a
 
08 - 11 --> P o r a j
 
16 - 18 --> P i e s k o w a   S k a ł a - O j c ó w  / Dolina Prądnika
 
16 - 18 --> K ó r n i k
http://www.facebook.com/events/839075187481546
 
30 - 2,VII --> S z t u m
 

Lipiec

14 - 16 --> K i e ł p i n i e c
http://www.festiwal.kielpiniec.pl
 
21 - 23 --> Z i e l o n a  G ó r a
 

Sierpień

25 - 27 --> G a r b y
http://www.facebook.com/ZLOTwGARBACH/
 

Październik

20 - 22 --> G o ł k o w i c e
https://www.facebook.com/sadeckie.garbusy.10