Zloty w Polsce

Terminy Polskich Z L O T Ó W   VW GarBusa - rok 2023

Marzec

24 - 26 --> R z y k i
http://www.facebook.com/events/656441612921049
 

Kwiecień

28 - 30 --> A n d r z e j ó w k a
http://www.facebook.com/SadeckieGarbusy
 

Maj

19 - 21 --> K ó ż n i c a
http://fb.me/e/2dS124bkF
 

Czerwiec

28.V - 04 --> K a r w i a
http://fb.me/e/32LnapMn0
 
08 - 11 --> P o r a j
http://fb.me/e/19zltLYeE
 
09 - 11 --> K o w a l (jezioro Lubiechowskie)
http://fb.me/e/3paejrDjV
 
16 - 18 --> P i e s k o w a   S k a ł a - O j c ó w
http://fb.me/e/cUEqdnoaf
 
16 - 18 --> K ó r n i k
http://www.facebook.com/events/839075187481546
 
30 - 2.VII --> S z t u m  -  ODWOŁANY !!!
 

Lipiec

14 - 16 --> K i e ł p i n i e c
http://www.festiwal.kielpiniec.pl
 
21 - 23 --> Z i e l o n a  G ó r a
http://www.facebook.com/events/1132678440608541
 
28 - 30 --> K o l b u d y
http://www.facebook.com/events/s/18-pomorski-zlot-garbus-rock-b/108662065575513/
 

Sierpień

04 - 06 --> P o p i e ż y n  Z a w a d y
http://www.facebook.com/vwclassicmazowsze
 
04 - 06 --> P y s k o w i c e
http://fb.me/e/4ozwMApmI
 
11 - 13 --> N a r o ż n i k i - k/Tarnowa
http://www.facebook.com/tarnowskie.garby
 
25 - 27 --> G a r b y
http://www.facebook.com/ZLOTwGARBACH/
 

Wrzesień

01 - 03 --> R u d a w k a   R y m a n o w s k a
http://www.facebook.com/events/s/10-speed-wypasionych-garbusow/181475241567571/
 
08 - 10 --> R u d a  Ś l ą s k a - Kuźnica
http://www.facebook.com/events/s/grzybobranie-2023/6722965151088121/
 

Październik

20 - 22 --> G o ł k o w i c e
http://www.facebook.com/sadeckie.garbusy.10